LafargeHolcim Foundation Knowledge Turntable for Sustainable Construction
Media

Article

ประกาศผลรางวัลการออกแบบสิ่งก่อสร้างระดับโลก “โฮลซิมอวอร์ด” เพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน

มูลนิธิโฮลซิม ร่วมกับปูนซิเมนต์นครหลวง ประกาศผลรางวัลการประกวด Holcim Awards เพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืนครั้งแรกของโลกได้ผู้ชนะเลิศ 2 ราย พร้อม รองชนะเลิศอีก 2 ราย รวมเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าร่วมประกวด 3,000 โครงการ 118 ประเทศใน 5 ทวีป

มูลนิธิโฮลซิม โดยบริษัท โฮลซิม จำกัด ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตและค้าปูนซิเมนต์ระดับโลกโดยความร่วมมือจาก บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนฯยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย ได้ประกาศผลรางวัลการประกวด “โฮลซิมอวอร์ด เพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน” ครั้งแรกของโลกขึ้นในไทย

โฮลซิมอวอร์ดเป็นโครงการประกวดผลงานการออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาคของโลกภายใต้แนวคิด “การก่อสร้างที่ยั่งยืน” (sustainable construction) โดยการพิจารณาตัดสินผลงานกว่า 3,000 โครงการจาก 118 ประเทศ โดยผลงานได้รับเลือกที่เข้ารอบการตัดสินในครั้งนี้รวม 15 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ชนะเลิศจาก 5 ทวีป โดยการตัดสินได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม 5 แห่ง ได้แก่ Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์; Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, สหรัฐอเมริกา; Tongji University (TJU), Shanghai, สาธารณรัฐประชาชนจีน; the University of Sao Paulo (USP), บราซิล; และ the University of Witwatersrand (WITs), Johannesburg, ประเทศแอฟริกาใต้ สำหรับโฮลซิมอวอร์ดที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯครั้งนี้นับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกโดยมีรอบของการคัดเลือกผลงานและตัดสินนับตั้งแต่การคัดเลือกผลงานชนะเลิศระดับทวีปที่มีเงินรางวัลรวม 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯจนถึงรอบสุดท้ายเพื่อคัดสรรผู้ชนะเลิศระดับโลกรวม 3 ปี

พิธีมอบรางวัลในค่ำวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยเชิญสถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน จากประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในงานกว่า 700 ท่าน จาก 50 ประเทศ โดยคณะกรรมการที่มาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ด้านสถาปัตย์กรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยผู้ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Award) มี 2 โครงการด้วยกัน ได้แก่ โครงการ Urban Integration Project ใน Caracas จากประเทศ เวเนซูเอลล่า และโครงการ The Design for a new main Railway Station จากเมืองสตุทการ์ต ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี โดยแต่ละทีมจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 300,000 เหรียญสหรัฐ

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มบริษัท โฮลซิมและได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพของประกาศรางวัลในเมืองไทยครั้งนี้ ได้กล่าวถึงขอบเขตของโครงการที่เข้าร่วมประกวดอย่างคร่าวๆ ว่า “Holcim Awards เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อแนวคิดที่หลากหลายของการก่อสร้างที่ยั่งยืนของนานาชาติ”

Mr. Klaus Töpfer (เยอรมนี) อดีตผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการบริหารทั่วไป แผนงานสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวว่า “การเจริญเติบโตของเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน “ความเป็นอยู่ของประชากรด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจจะถูกตัดสินโดยมากจากความรุดหน้าและความคิดสร้างสรรค์ของการพัฒนาด้านเมือง” Mr. Töpfer ยังได้เน้นอีกว่า ในอนาคตตัวเมืองและการเกาะกลุ่มกันของเมืองจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน

Ms. Adèle Naudé Santos (USA) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสคร์ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และหัวหน้าคณะกรรมการตัดสินรางวัล Holcim Awards ได้กล่าวชื่นชมผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ว่า “เป็นการตัดสินใจที่ยากมาก เพราะทั้ง 2 โครงการมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในด้านต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรม คณะกรรมการจึงได้ตัดสินให้ทั้งสองผลงานนี้เสมอกัน”

Ms. Kaarin Taipale (Finland) CKIR Helsinki School of Economics Senior Visiting Fellow และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวถึงโครงจากที่ชนะการประกวดจากเวเนซูเอลล่าว่า “โครงการนี้สามารถจัดการกับระเบียบต่างๆที่ท้าทายในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันของประชาชนอย่างลึกซึ้งและมีทักษะ ทำให้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจและการแก้ปัญหาได้ดีในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวเข้าใกล้การลดความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีจริยธรรมและลึกซึ้งในด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ได้สำรวจหนทางแห่งนวัตกรรมในการผสมผสานระหว่างสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในการรวมสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม”

Mr.Enrique Norten (Mexico/USA) ���ด้ยกย่องโครงการจากเยอรมันนีที่ชนะเลิศร่วมอีกรางวัลว่า “สามารถกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในสังคมผ่านทางศูนย์กลางของเมืองแห่งใหม่ “โครงการนี้ได้รวบรวมการวิจัยด้านวัตถุ โครงสร้าง และผลิตผลอย่างมีนวัตกรรมไปสู่การออกแบบสถานีรถไฟที่ยั่งยืน และสามารถนำพื้นที่ของเมืองที่ถูกใช้ในการก่อสร้างกลับคืนมา สถานีแห่งใหม่นี้จะเชื่อมต่อระหว่าง 2 เขตเมืองซึ่งเคยถูกแบ่งออกจากกัน ให้เชื่อมต่อกันได้ และสร้างกิจกรรมใหม่ของสังคมเมือง รวมถึงความสัมพันธ์ของคนทุกวัยในยามว่าง”

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศระดับ Silver เป็นของโครงการ Mulini Valley ในอิตาลี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 250,000 เหรียญสหรัฐ และโครงการบ้านราคาประหยัด Low-cost Housing and urban renewal project ในเมือง Montreal ประเทศแคนาดา ได้รางวัล Bronze รับเงินรางวัลไป 150,000 เหรียญสหรัฐ

Ashok B Lall ชาวอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญจาก TVB สถาบันการศึกษาด้านการดำรงอยู่ในพื้นที่ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บริหาร Ashok B Lall Architects และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ให้ความเห็นถึงโครงการ Mulini Valley ในอิตาลี่ ที่ได้รางวัลซิลเวอร์ว่า “นับเป็นโครงการที่ดีเลิศในการผสมผสานความแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมให้มีรูปแบบที่สามารถจับต้องได้สำหรับการพัฒนาในระยะยาว”

Mr. Rolf Soiron ประธานกลุ่มโฮลซิม และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโฮลซิม ได้กล่าวถึงบทบาทของมูลนิธิว่า “กลุ่มโฮลซิมมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกลุ่มโฮลซิมได้ รับผิดชอบในการรวมองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นผ่านทางมูลนิธิโฮลซิม โดยการเรียนรู้จากนวัตกรรมและส่งเสริมการแก้ปัญหาใหม่ๆ”

ในด้านการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานที่เข้าร่วมแข่งขัน Ms. Adèle Naudé Santos อธิการบดีของ MIT School of Architecture ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวม 15 ท่านจากสาขาต่างๆกล่าวถึงเกณฑ์การคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ว่า “ขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้ออกแบบว่ามีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอย่างไร ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ทางมูลนิธิ โฮลซิม ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินครั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของโครงการฯ โดยเราตั้งเกณฑ์ไว้ค่อนข้างสูงสำหรับการประเมินผลงานที่ส่งมา เพราะนอกจากการออกแบบทางด้านโครงสร้างแล้วยังต้องคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและที่ขาดไม่ได้คือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้วย”

ประธานกรรมการของมูลนิธิ โฮลซิม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โฮลซิม จำกัด Mr. Markus Akermann กล่าวว่า “มูลนิธิโฮลซิมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลต่อการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจของสังคม และวัฒนะธรรมในการก่อสร้าง “มูลนิธิโฮลซิม มีจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างที่สุดในการออกแบบโครงสร้างอย่างยั่งยืนถาวรและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำไปสู่การประกวดโฮลซิมอวอร์ดครั้งหน้าในปี 2550” Mr. Akermann แนะนำถึงโครงการระดับโลกโครงการใหม่ คือ โครงการ Seed Funding หรือเมล็ดพันธ์ของเงินทุน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยการก่อสร้างที่ยั่งยืน และยืนยันว่า การประกวดรอบต่อไปจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกลางปี 2007 ที่จะถึงนี้

ในเดือนเมษายนปีหน้านี้ การประชุม Holcim Forum จะมีหัวข้อหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ยั่งยืนของตัวเมือง เพื่อระดมความคิดให้เกิดการกระตุ้นแนวการก่อสร้างนี้ โดยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Tongi ในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณะรัฐประชาชนจีน Mr. Akermann กล่าวว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยในตัวเมือง เป็นปัจจัยให้ร่วมกันหาคำตอบในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิด “การปฏิรูปเมือง ทำให้เกิดคำถามต่างๆมากมาย นำไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติและสังคมเมือง ความต้องการของแผนงาน ไม่เพียงแต่เรื่องปากท้องเท่านั้น แต่จะเป็นเรื่องของความประหยัดทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจที่มั่นคงและยั่งยืน” ประธานโฮลซิมกล่าวในที่สุด

Last Updated: April 25, 2006
LafargeHolcim Foundation